Mirjam Mieras

utopia, échelle 1:50
utopia, échelle 1:50
utopia, échelle 1:50
benk med utklippsler (bank met knipsels)
benk med utklippsler (bank met knipsels)
benk med utklippsler (bank met knipsels)
utklipp 5
utklipp 4
utklipp 3
utklipp 2
utklipp 1
vier bedehus-knipsels
bedehus-knipsels
uitzicht
groeten uit Bygland
mutatie (detail)
mutatie (detail)
mutatie (detail)
mutatie
mutatie